HSM Türkiye Distribütörü

6698 KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Hakkında Bilmeniz Gerekenler.

Kişisel verilerinizi veya verilerini işlediğiniz insanların bilgilerini işleme gerekliliği ortadan kalktıktan sonra geri döndürülemez bir şekilde imha etmeniz artık daha büyük önem taşıyor. Bu veriler kağıt üzerinde olabileceği gibi  CD/DVD, Harddisk, USB, telefon ,tablet gibi elektronik ortamlarda da olabilir.

Kanunun ilgili bölümünde (Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Haline Getirilmesi) bu durum şöyle açıklanmıştır;

Madde 7-   (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

                    (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

                    (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Madde 7 üçüncü fıkrada dendiği gibi yok etme ,silme ve anonimleştirme yönetmelikte aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

Yönetmelik Madde 8- Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yönetmelik Madde 9-  Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yönetmelik Madde 10-  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun hükümlerini yerine getirebilmek için siz kullanıcılarımıza HSM kalitesiyle ve 20 yılı aşkın süredir Arya tecrübesiyle en az P-4 (DIN 66399) güvenlik seviyesinde modellerimizi öneriyoruz.

Endişe duymak yerine kişisel verileri yok ederek güvende hissedin!

Arya tüm güvenlik seviyelerine göre doğru ürünü seçebilmeniz için sizlere yardımcı olacaktır.

Doğru Cihaz: